Zlepšovanie

Inovácie, zlepšovania a zvyšovanie produktivityMobilom a jednou rukou


Prihlásenie


Bezplatná registrácia

Registrácia je bezplatná. S týmto kontom budete môcť spravovať zamestnancov, prideľovať im role a adaptačné objekty. Zároveň budete mať prehľad o tom, ako napĺňajú svoje zadania.

Registrácia


Card image cap

Registrujte sa

Registrácia Vás nič nestojí. S týmto kontom budete môcť spravovať zamestnancov, prideľovať im role a poučenia. Zároveň budete mať prehľad o tom, ako napĺňajú svoje zadania a o ich inovačných aktiviách.

Card image cap

Zapíšte si zamestnancov

Vytvore si záznamy o zamestnancoch, ktoré budú slúžiť ako zamestnanecké karty, s prehľadom ich adaptácie. Máte viac zamestnancov? Pošlete nám zoznam, a my ich prenesieme hromadne.

Card image cap

Pridelte adaptačné karty

Vytvorte jednobodovú lekciu alebo vzdelávací objekt a prideľte ho zamestnancom podľa ich zaradenia v procesoch, alebo lokalitách.

Card image cap

Sledujte proces adaptácie

V prehľadoch si uvidíte stav adaptácie. Množstvo a rýchlosť akou sa inovácie a zlepšenia adaptujú medzi zmaesntnancami. Nedostatočne aktívnym zamestnancom môže poslať upozornenie.

Card image cap

Moderujte inovácie

Každý zamestnanec má možnosť vytvoriť návod alebo podnet na zlepšenie, či inováciu. Sledujte ich aktivity a pomer podnetov, ktoré prejdú do praxe. V prehľadoch môžete využiť tieto výsledky pre motiváciu, alebo odmenenie aktívnych inovátorov.

Card image cap

Venujte sa práci

Náročná agenda inovácií a zlepšovania prebehne aj bez špeciálnej intervencie, vďaka otvorenému rozhraniu a proaktívnej podpory tohto systému. Na Vás je len smerovať procesy a priority rozvoja organizácie.

Cenové plány

Sledovanie súladu v poučeniach a školeniach nových a externých zamestnancov nebolo nikdy bezpečnejšie, jednoduchšie a hlavne lacnejšie.

Bezplatný plán

Mesačný poplatok už od

0€

V rámci tohto plánu môžte evidovať zamestnancov . K týmto roliam máte k dispozícii základnú šablónu poučenia. Reporty a prehľady sú bez obmedzení.

Detaily pánu

Malé a stredné podniky

Mesačný poplatok už od

39€

Tento balík bude dostupný čoskoro, okrem evidencie vlastných a dodávateľských organizácii máte k dispozícii katalóg rolí, možnosť zanášať nadobudnutia súladu z predložených dokladov a prístup k vzdelávaciemu portálu.

Chcem vedieť viac

Priemysel a plná integrácia

Mesačný poplatok už od

99€

Tento balík bude dostupný čoskoro, nájdete v ňom plnú škálu služieb s možnosťou prispôsobenia a integrácie do Vašich interných informačných systémov.

Chcem vedieť viac
Card image cap

Prostredie

Inovácie a zlepšovania sú súčasťou riadenia kvality. Ako také mejú jasne definované reportovacie a kontrolné mechanizmy. No rozhranie, kde sa adaptujú zmeny a príjímajú impulzy na zlepšenie, či na inováciu už jasné nebývajú. Toto rozhranie do mobilu je presne tá vstupná brázna, ktorá otvára procesy aj radovým zamestnancom.

Card image cap

Systematizácia

Riešenie sa adaptuje na všetky formy štruktúr organizácie tak, aby pokrylo všetky role, posty či dočasné zadania, ktoré spadajú pod zodpovednosť organizácie. Okrem rozloženia sa na organizačnú štruktúru a na kľúčové procesy, rešpektuje projekty a čiastkové procesy, kmeňových aj externých spolupracovníkov a zvláda aj rôzne lokality, nie len na Slovensku.

Card image cap

Adaptácia

Proces adaptácie inovácií a zlepšovania môže mať najrôznejšie formy a pravidlá. Práve preto je tento systém pripravený aj na ručné zadávanie ale predovšetkým na integráciu s najrôznejšími formami adaptácie, akou je vzdelávanie pri práci, Hands-On learning a rôzne aktivity. Samotný obsahuje nástroje na riadenie procesu inovácií vrátane distribúcie námetov a ich validácie pre systematizáciu tejto agendy.

Sulad online budovanie systému

Implementácia systému do života organizácie

Riešenie zlapšovanie mobilom je postavené tak, aby bolo možné začať s nasadením na čiastkovom, či separátnom úseku, projekte. Je teda možné rozvrhnút implmentáciu do fáz a minimalizovať tak efekty sprevádzajúce nasadenie zmien do praxe.

Postupným zavádzaním riešenai na jednotilvé časti organizácie, pokrývanie ďalších a ďalších rolí alebo prepájanie s ďalšími firemnými systémami dokáže organizácia úplne pokryť proces zlepšovania bez toho, aby sa otriasla z dôvodu nasadenia zásadnej zmeny.

V neposladnom rade je takto možné rozvrhnúť náklady spojené so zavedením do prijateľného časového úseku.


Card image cap

Riadenie na základe dôkazov

Každá časť riešenia je vytvorená tak, aby bolo možné zaznamenať, evidovať a reportovať každý zmysluplný úkon alebo údaj. Okrem prehľadného archívu dôkazov máte k dispozcíii priebežné štatistiky a reporty prispôsobené Vašim potrebám.

Samostatnou kapitlolou je potom rozhranie pre audity, kde od Vašej organizácie nie je požadovaná žiadna administratívna aktivita, okrem autorizácie auditora.

Card image cap

Dostupnosť na všetkých zariadeniach pripojených na internet

Systém je dostupný z akéhokoľvek zariadenia, ktoré je je schoplné pripojiť sa an internet a pracovať s web stránkami.
Okrem prístupu s vlastným zariadením je nástroj vybavený kioskovým režimom pre sprístupnenie obsahu a funkcionalít pre zamesnancov na prevádzke pomocou kioskového zariadenia obsluhovaného poverenou osobou, alebo umiestneného staticky v spoločných priestoroch výrobných hál, či prevádzok.