Registrácia kontaktnej osoby pre zápis zamestnancov na vstupné testy
Registrácia kontaktnej osoby pre účel zápisu zamestnancov vlastnej a/alebo dodávateľských organizácií a spolupracujúce osoby na vstupné školenie z bezpečnosti a všeobecnej spôsobilosti pre vstup, bezpečný pohyb a výkon práce. Kontaktná osoba je oprávnená vytvoriť prístupové kontá vlastných zamestnancov a zamestnancov dodávateľských organizácií k vzdelávaciemu obsahu a zapísať ich na termíny vstupných testov. Pre jednu dodávateľskú organizáciu je možné registrovať viacero kontaktných osôb.

Zápis kontaktnej osoby


Postup registrácie kontaktnej osoby:
V tomto formulári si vytvoríte prístupové konto do rozhrania portálu zlepsovanie.mobilom.sk, umiestneného na adrese zlepsovanie.mobilom.sk
Po prihlásení si zapíšete kontaktné údaje za organizáciu alebo organizácie, ktoré zastupujete.
Pre tieto organizácie zaregistrujete zamestnancov, ktorí majú mať prístup k adaptačnému obsahu pre zlepšovanie a inovácie.
Zamestnanci automaticky získajú prístup ku adaptačným materiálom podľa svojho zaradenia.

Registrácia kontaktnej osoby je bezplatná.

Vytvorenie prístupového konta kontaktnej osobySpäť